Välkommen Till Mig!

Jag arbetar med närvaro, intuition och medialitet.

Utifrån ett andligt och universellt perspektiv vill jag vidga synen och förståelsen för vad din kropp och din livssituation berättar för dig på ett djupare plan.


Jag har arbetat som terapeut och andlig vägledare sedan 1999.

Mitt arbete är fokuserat och riktat till dig som är redo och öppen för att ta kommandot över ditt liv och din situation.

Det är inte jag som terapeut som läker dig!

Det är du själv som tillåter dig att öppna upp för något större i livet.

Min roll är att visa vägen.